angielski (+48) 601 476 188 | niemiecki (+48) 501 051 730 biuro@btcentrum.pl

cennik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prezentujemy nasz CENNIK. Oferowane przez nas stawki stanowią pewne ramy ogólne i mogą ulec obniżeniu (przy zleceniach typowych, a także powtarzalnych w ramach długofalowej współpracy) lub podwyższeniu (przy zleceniach wysoce specjalistycznych, ekspresowych lub wykonywanych na podstawie słabo czytelnej lub zniszczonej dokumentacji). Realizację zlecenia rozpoczynamy po zaakceptowaniu wyceny przez klienta, a przy większych zleceniach (powyżej 10 stron) po wpłaceniu ustalonej każdorazowo zaliczki za tłumaczenie.

Podane ceny dotyczą tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki i angielski oraz z języka niemieckiego i angielskiego na język polski.

TŁUMACZENIA PISEMNE
zwykłeod 40 zł za stronę* rozliczeniową
poświadczone (uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego)od 40 zł za stronę** rozliczeniową
TŁUMACZENIA USTNE
konsekutywne Większość tłumaczeń ustnych rozliczamy w oparciu o bloki dwugodzinne (250 zł)

Krótkie czynności notarialne (np. poświadczenie podpisu) w obrębie Rynku oferujemy za 150 zł (do 1 h)
symultaniczne  (kabinowe)200 zł za godzinę pracy jednego tłumacza (najczęściej tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przez dwóch tłumaczy pracujących równolegle)

Tłumaczenia poza Wrocławiem – wycena sporządzana jest na podstawie indywidualnych zapytań i ustaleń ze zleceniodawcami
* Strona – 1600 znaków ze spacjami
** Strona – 1125 znaków ze spacjami
Podane ceny są cenami netto i doliczana jest do nich ustawowa stawka VAT (23%)