angielski (+48) 601 476 188 | niemiecki (+48) 501 051 730 biuro@btcentrum.pl

cennik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prezentujemy nasz CENNIK. Oferowane przez nas stawki stanowią pewne ramy ogólne i mogą ulec obniżeniu (przy zleceniach typowych, a także powtarzalnych w ramach długofalowej współpracy) lub podwyższeniu (przy zleceniach wysoce specjalistycznych, ekspresowych lub wykonywanych na podstawie słabo czytelnej lub zniszczonej dokumentacji). Realizację zlecenia rozpoczynamy po zaakceptowaniu wyceny przez klienta, a przy większych zleceniach (powyżej 10 stron) po wpłaceniu ustalonej każdorazowo zaliczki za tłumaczenie.

Podane ceny dotyczą tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki i angielski oraz z języka niemieckiego i angielskiego na język polski.

TŁUMACZENIA PISEMNE
zwykłeod 35 zł za stronę* rozliczeniową
poświadczone (uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego)od 35 zł za stronę** rozliczeniową
TŁUMACZENIA USTNE
konsekutywne 150 zł za pierwszą godzinę, zaś za każdą następną 110 zł
symultaniczne  (kabinowe)180 zł za godzinę pracy jednego tłumacza (najczęściej tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przez dwóch tłumaczy pracujących równolegle)

Tłumaczenia poza Wrocławiem – wycena sporządzana jest na podstawie indywidualnych zapytań i ustaleń ze zleceniodawcami
* Strona – 1600 znaków ze spacjami
** Strona – 1125 znaków ze spacjami
Podane ceny są cenami netto i doliczana jest do nich ustawowa stawka VAT (23%)