angielski (+48) 601 476 188 | niemiecki (+48) 501 051 730 biuro@btcentrum.pl

oferta

 

Biuro Tłumaczeń Wrocław – Tłumacz Przysięgły języka Angielskiego i Niemieckiego

Podejmujemy się większości zleceń, które do nas trafiają. Nie boimy się wyzwań oraz nietypowych czy trudnych tematów. Do każdego zadania podchodzimy starannie i rzetelnie.

Najczęściej wykonujemy:

i

Tłumaczenia pisemne

• dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą)
• dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu)
• akty i czynności notarialne (umowy spółki, transakcje zakupu nieruchomości, pełnomocnictwa)
• dokumenty z zakresu prawa pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o niezdolności do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności)
• dokumenty policyjne i sądowe (wyroki, postanowienia, zaświadczenia o kradzieży, zaświadczenia o niekaralności)
• dokumenty urzędowe (decyzje administracyjne)
• dokumenty handlowe, księgowo-podatkowe, raporty giełdowe (faktury, sprawozdania okresowe i roczne)
• dokumenty techniczne (instrukcje obsługi, gwarancje)
• dokumenty samochodowe (karty pojazdu, dowody rejestracji, zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu)
• dokumenty dotyczące nieruchomości (operaty szacunkowe, wyceny, opisy nieruchomości)
• dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, zwolnienia lekarskie, wyniki badań)
• korespondencja służbowa i prywatna

w

Tłumaczenia ustne

• negocjacje handlowe
• zgromadzenia wspólników, narady firmowe
• konferencje, kursy, szkolenia
• podpisywanie aktów notarialnych (zakładanie spółki, pełnomocnictwa, akty sprzedaży)
• rozmowy telefoniczne na zlecenie klienta
• śluby i inne uroczystości
• wykłady