angielski (+48) 601 476 188 | niemiecki (+48) 501 051 730 biuro@btcentrum.pl

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Biuro Tłumaczeń CENTRUM bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje na ten temat.
Administrator danychAdministratorem Państwa danych jest Magdalena Moroń, Biuro Tłumaczeń CENTRUM oraz Joanna Kowal, Biuro Tłumaczeń CENTRUM z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 3 lok.112, email: biuro@btcentrum.pl, tel. (71) 781 76 85
Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach i jak długo- imię i nazwisko
Podanie tych danych przy tłumaczeniach poświadczonych jest obowiązkowe dla potrzeb prowadzenia tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (podstawa prawna: art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zm.) Te dane będą przechowywane przez 3 lata
- imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej tłumaczenie (w przypadku jeśli chcą Państwo upoważnić inną osobę do odbioru Waszego tłumaczenia). Te dane zostaną usunięte w chwili odebrania tłumaczenia.
- wszelkie dane, jakie mogą pojawić się w przekazanych do tłumaczenia dokumentach
Te dane są niezbędne do realizacji umowy/zlecenia. Będą przechowywane w celach budowania bazy wiedzy tłumaczeniowej oraz w celach zgłaszania ew. reklamacji i roszczeń, maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora)
Jeśli klient życzy sobie wystawienia faktury, oprócz podania imienia i nazwiska jest również zobowiązany do podania innych danych wymaganych przez przepisy podatkowe. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat)
Informacje o odbiorcach danych- podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi Wojewoda Dolnośląski jako organ sprawujący nadzór nad działalnością tłumaczy przysięgłych (tylko repertorium), sądy lub Minister Sprawiedliwości
- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, inni tłumacze, biuro rachunkowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie właściwych umów oraz umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych z administratorem
- podmioty zajmujące się doręczaniem listów i paczek, takie jak Poczta Polska czy firmy kurierskie
Przysługujące Państwu prawaJako podmiot danych osobowych macie Państwo następujące prawa wobec administratora:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/ profilowanieKorzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak (podobnie jak w przypadku każdej aktywności w internecie) w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo nasz serwis, zakładki naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.